?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 回{H_盄机械公司_立磨厂家-唐山盄机械刉有限责d?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70003/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70003/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70003/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70003/js/jquery.jslides.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <span class="fl">唐山盄机械刉有限责dؓ您提?a href="http://www.oycujn.live">盄机械</a>?a href="/supply/">矿渣立磨</a>?a href="/news/">旋{H?/a>回{H、辊压机、筒辊磨、篦h、大型破机{水泥机械的相关信息Q敬请关注唐qx械制造有限公司! </span> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27598/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="full-screen-slider"> <div class="pa logo tar wout"> <div class="wfixed"><h1 class="top_logo"><img src="/uploads/logo/20170214091812.png" alt="唐山盄机械刉有限责d? /></h1></div> </div> <ul id="slides"> <!-- <li class="img1"></li> <li class="img2"></li> --> <div class="slide banner" data-slide='{"action":"click","fn":"banner_ext","time":"8000"}'> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=842; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181210085917.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181210090127.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181210085937.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="wrap bann_ext"> <ul class="l frontCover"></ul> </div> <script src="/template/NEST70003/js/lanrenzhijia.js"></script> </ul> <div class="menu font_w pa"> <div class="wfixed"> <ul class="fl fs18"> <li><a href="/" rel="nofollow" class="cur fir">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow" class="fir">关于盄</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow" class="fir">新闻中心</a></li> <li class="proNav"> <a href="/supply/" rel="nofollow" class="fir">产品中心<i></i></a> <dl style="width: 100px;"> <dd><a href="/fddt/" rel="nofollow" title="风电塔筒">风电塔筒</a></dd> <dd><a href="/kssb/" rel="nofollow" title="矿山讑֤">矿山讑֤</a></dd> <dd><a href="/kzlm/" rel="nofollow" title="矿渣立磨">矿渣立磨</a></dd> <dd><a href="/mj/" rel="nofollow" title="机">机</a></dd> <dd><a href="/yllm/" rel="nofollow" title="原料立磨">原料立磨</a></dd> <dd><a href="/mlm/" rel="nofollow" title="煤立?>煤立?/a></dd> <dd><a href="/gyj/" rel="nofollow" title="辊压?>辊压?/a></dd> <dd><a href="/hzy/" rel="nofollow" title="回{H?>回{H?/a></dd> <dd><a href="/fsy/" rel="nofollow" title="焚烧H?>焚烧H?/a></dd> <dd><a href="/dhy/" rel="nofollow" title="石灰H?>石灰H?/a></dd> <dd><a href="/lfty/" rel="nofollow" title="铝钒土窑">铝钒土窑</a></dd> <dd><a href="/snlm/" rel="nofollow" title="水惔立磨">水惔立磨</a></dd> <dd><a href="/gltdsy/" rel="nofollow" title="高岭土煅烧窑">高岭土煅烧窑</a></dd> <dd><a href="/yhlhzy/" rel="nofollow" title="氧化铝回转窑">氧化铝回转窑</a></dd> <dd><a href="/yhthzy/" rel="nofollow" title="氧化铁回转窑">氧化铁回转窑</a></dd> <dd><a href="/pj/" rel="nofollow" title="配g">配g</a></dd> </dl> </li> <li><a href="/about/about6.html" rel="nofollow" class="fir">资质荣誉</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow" class="fir">成功案例</a></li> <li><a href="/about/about8.html" rel="nofollow" class="fir">装备实力</a></li> <li><a href="/buy/" rel="nofollow" class="fir">人力资源</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow" class="fir">联系我们</a></li> <li><a href="http://en.tsdunshi.com/" rel="nofollow" class="fir">English</a></li> </ul> <div class="search fr Radius fs14"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text font_w fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70003/images/search_button.png" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> </div> <div class="inWarp"> <div class="clearfix wfixed" style="width: 1200px;"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="tac fs16 font_w proSide"> <div class="tit"><img src="/template/NEST70003/images/listBg.png" /></div> <ul> <li><a href="/fddt/" title="风电塔筒">风电塔筒</a></li> <li><a href="/kssb/" title="矿山讑֤">矿山讑֤</a></li> <li><a href="/kzlm/" title="矿渣立磨">矿渣立磨</a></li> <li><a href="/mj/" title="机">机</a></li> <li><a href="/yllm/" title="原料立磨">原料立磨</a></li> <li><a href="/mlm/" title="煤立?>煤立?/a></li> <li><a href="/gyj/" title="辊压?>辊压?/a></li> <li><a href="/hzy/" title="回{H?>回{H?/a></li> <li><a href="/fsy/" title="焚烧H?>焚烧H?/a></li> <li><a href="/dhy/" title="石灰H?>石灰H?/a></li> <li><a href="/lfty/" title="铝钒土窑">铝钒土窑</a></li> <li><a href="/snlm/" title="水惔立磨">水惔立磨</a></li> <li><a href="/gltdsy/" title="高岭土煅烧窑">高岭土煅烧窑</a></li> <li><a href="/yhlhzy/" title="氧化铝回转窑">氧化铝回转窑</a></li> <li><a href="/yhthzy/" title="氧化铁回转窑">氧化铁回转窑</a></li> <li><a href="/pj/" title="配g">配g</a></li> </ul> </div> <div class="asideCotact mt15"> <div class="tit"> <span class="fl"><img src="/template/NEST70003/images/contaTit.png" /></span> </div> <ul class="fs14 mt15"> <span class="fs18 db">唐山盄机械刉有限责d?/span> <li>联系Q刘宏志</li> <li>电话Q?00-622-1730</li> <li>手机Q?8531519218</li> <li>传真Q?315-3271141</li> <li>邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:tsdunshi@sina.com">tsdunshi@sina.com</a></li> <li>|址Q?a rel="nofollow" href="http://www.oycujn.live">www.oycujn.live</a></li> <li>厂址Q河北省唐山市\北区大庆道一?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></b> </div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/228.html" title="【图文】你了解回{H的预热塔吗_你知道回转窑的输送带的作用吗">【图文】你了解回{H的预热塔吗_你知道回转窑的输送带的作用吗</a> <span>2019-07-03</span> </div> <div class="con">生活中的很多行业的发展与都是M开的,有时候一些行业所在的领域都有自己的品牌,今天q地给大家介绍一下唐qx械制造有限责d怹叫预热器是物料在q入回{H之前由回{H排出的气余热来将物料q行初步加热的设备,多ؓ立式l构。其原理是回转窑H尾排出的余热经q装满原料的预热塔实现原料加热过E。加上预热塔能有效降低能耗回转,你了解回转窑的预热塔吗ƈ且提高成品质量等U。您或许感兴的文章Q?输送带?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/227.html" title="【图文】水泥回转窑的工作原理_回{H的预热?>【图文】水泥回转窑的工作原理_回{H的预热?/a> <span>2019-06-29</span> </div> <div class="con">今天我们会ؓ大家带来水惔回{H的工作原理Q希望通过我们的介l让您对唐山盄机械刉有限责d司等问题有更深入的了解水泥回转窑的筒体由钢板卷制而成Q筒内镶砌耐火衬,且与水^U成规定的斜度,?个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹钢板固定一个大齿圈Q其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时Q由M动电动机l主减速器向该开式轮装|传递动力,驱动回{H。物料从H尾q入H内煅烧?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/226.html" title="【图文】湿法回转窑的生产工艺是什么_什么是q法回{H?>【图文】湿法回转窑的生产工艺是什么_什么是q法回{H?/a> <span>2019-06-25</span> </div> <div class="con">唐山盄机械刉有限责d司在湿法回{H的生工艺是什么非怸业,今天我们编来l您介绍湿法回{H的生工艺是什么,希望通过我们的介l让您对湿法回{H的生工艺是什么等问题有更深入的了解湿法回转窑的类型:用于湿法生中的水惔H称湿法H,湿法生是将生料制成含水?2%~40%的料。由于制备成h动性的泥浆Q所以各原料之间混合好,生料成分均匀Q烧成的熟料质量高回{Q湿法回转窑的生产工艺是什?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/225.html" title="【图文】回转窑׃么构成_什么是湿法回{H的优点">【图文】回转窑׃么构成_什么是湿法回{H的优点</a> <span>2019-06-21</span> </div> <div class="con">唐山盄机械刉有限责d司在回{H由什么构成非怸业,今天我们编来l您介绍回{H由什么构成,希望通过我们的介l让您对回{H由什么构成等问题有更深入的了解水泥回转窑是煅烧水泥熟料的主要讑֤Q已被广泛用于水泥、冶金、化工等行业。该水惔回{H设备由{体、支承装|、带挡轮支承装置、传动装|、活动窑头、窑֯装|、燃烧装|等部gl成Q水泥回转窑hl构单,q{可靠回{Q回转窑׃么构成生产过E容?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/224.html" title="【推荐】立_立磨的分U机">【推荐】立_立磨的分U机</a> <span>2019-06-17</span> </div> <div class="con">今天我们会ؓ大家带来立磨Q希望通过我们的介l让您对唐山盄机械刉有限责d司等问题有更深入的了解立是利用辊在磨盘上的相对碾压来_磨物料的设备。对立磨正常q行的媄响主要有几个斚wQ磨机的料层。合适的料层厚度和稳定的料层Q是立磨E_q行的基。料层太厚,_磨效率降低Q当机的压差达到极限时会塌料,对主甉|和外排系l都生媄响;料层太薄Q磨机的推动力增加立,立磨对磨辊磨盘和液压pȝ都有损伤。您...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/223.html" title="【图文】湿法回转窑的生产工艺_什么是变径回{H?>【图文】湿法回转窑的生产工艺_什么是变径回{H?/a> <span>2019-06-13</span> </div> <div class="con">在湿法回转窑的生产工艺所讲介l中Q让大家了解了一些不Zh知的问题或知识,但对"唐山盄机械刉有限责d?所在的q个行业大家q是比较陌生的,今天我们来了解一?湿法回{H的cdQ用于湿法生产中的水泥窑U湿法窑Q湿法生产是生料制成含水ؓ32%~40%的料。由于制备成h动性的泥浆Q所以各原料之间混合好,生料成分均匀Q烧成的熟料质量高回{Q湿法回转窑的生产工是湿法生产的主要优点。相x...</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/222.html" title="【图文】水泥回转窑的工作方法是什么_你知道湿法回转窑的优点吗">【图文】水泥回转窑的工作方法是什么_你知道湿法回转窑的优点吗</a> <span>2019-06-09</span> </div> <div class="con">唐山盄机械刉有限责d司是一家在较ؓ专业的的公司Q所在领域也是相当突出的Q今天我们可以来了解一下该公司的详l内?水惔回{H的{体由钢板卷制而成Q筒内镶砌耐火衬,且与水^U成规定的斜度,?个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹钢板固定一个大齿圈Q其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时Q由M动电动机l主减速器向该开式轮装|传递动力,驱动回{H。物料从H尾q入H内?..</div> </div> <div class="insNewList"> <div class="tit clearfix"> <a href="/news/221.html" title="【图文】焚烧_废料入窑?>【图文】焚烧_废料入窑?/a> <span>2019-06-05</span> </div> <div class="con">在废料入H接q方面,唐山盄机械刉有限责d司所知道或了解的相关情况q行分析Q让您除了了解唐qx械制造有限责d怹外,能对该行业有更多的认识!半干式脱酸塔 半干式脱酸塔M为钢制直立圆qQ内衬耐温防腐材料Q顶部设力高速离心雾化轮Q周边ؓFM型双体喷头Q塔内设有导管及布气筛Q塔底设湿灰输送装|。另设药剂制备系l一套。在废气脱酸q程中,Ca(OH)2溶液被高速{盘雾化器雑֌Q碱液的?..</div> </div> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav wfixed"> <a href="/" rel="nofollow">首页<em></em></a> <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们<em></em></a> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯<em></em></a> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心<em></em></a> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们<em></em></a> <a href="/sitemap.html" rel="nofollow" title="|站地图">|站地图<em></em></a> <a href="#" rel="nofollow">q回剙<em></em></a> </div> <style> .wj img { width:22px; } </style> <div class="bottom wfixed"> <div class="clearfix"> Copyright© www.oycujn.live(<a title="复制链接" rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 唐山盄机械刉有限责d? </div> <p>专业生:回{H、立厂家唐qx械制造有限责d怸门生产立、矿渣立、盾矟뀁回转窑h、盾x械公司等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ电话Q?00-622-1730</p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div style="width:360px;display:inline-block;"> <div class="cnzz fl"></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-10-19/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <a href=" http://www.zuotukeji.com" target="_blank" rel="nofollow"><img src="/template/NEST70003/images/yqzc1.png" alt="" style="vertical-align: middle;"></a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1262028550'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.#/z_stat.php%3Fid%3D1262028550%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> Powered by <a href="http://www.zuotukeji.com" rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">佐途科技</a> <span class="wj"><script type="text/javascript" src="http://www.tsgswj.gov.cn//scripts/businessLicense.js?id=4028858a5e2d2a55015e5a37483f0211"></script></span> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" rel="nofollow" target="_blank">冀ICP?5020436?1</a> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70003/js/select.js"></script> <script> $("#full-screen-slider").css("height",$(window).height()-39); window.onscroll=function(){ if ($(document).scrollTop() > $("#full-screen-slider").height()-20) { $(".menu").addClass('navFix'); }else{ $(".menu").removeClass('navFix'); } } $(function(){ $(".menu li.proNav").hover(function(){ $(this).addClass("firNav"); if($(this).find("dl").width()<=$(this).width()){ $(this).find("dl").css({"width":$(this).width(),"text-align":"center"}); }else{ $(this).find("dl dd").each(function(){ var navW = $(this).find("a").text().length*16; $(this).find("a").css("width",navW); }); } $(this).find("dl").slideDown(200); },function(){ $(this).removeClass("firNav"); $(this).find("dl").slideUp(200); }); $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".proSide li:even").addClass("back_da"); $(".proSide li:odd").addClass("back_cb"); $(".proSide li a").hover(function(){ $(this).fadeTo(300,1); },function(){ $(this).removeAttr("style"); }); $(".proliCon .insProLi").hover(function(){ $(this).addClass("insProH"); $(this).find(".div a img").animate({"width":"284","height":"260","left":"-5","top":"-5"},300); },function(){ $(this).removeClass("insProH"); $(this).find(".div a img").animate({"width":"264","height":"240","left":"0","top":"0"},300); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70003/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <script> $(function(){ $(".insNewList").hover(function(){ $(this).addClass("back_e3").fadeTo(300,1); },function(){ $(this).removeClass("back_e3").removeAttr("style"); }); }) </script> <a href="http://www.oycujn.live/"><span class="STYLE1">ϷЩ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.jirixt.icu">͵ģ׬Ǯ</a> <a href="http://www.pkbkum.icu">Ͷʷز׬Ǯ</a> <a href="http://www.imzcqj.icu">2ҩҵ׬Ǯô</a> <a href="http://www.frmuqj.icu">ǶԾiso׬Ǯ</a> <a href="http://www.fozsgs.icu">ʱ׬Ǯ</a> <a href="http://www.tsnohi.icu">50׬ǮĿЩ</a> <a href="http://www.mbdchv.icu">֧ƽ׬Ǯ</a> <a href="http://www.tfhntf.icu">λ׬Ǯ淨</a> <a href="http://www.caigmu.icu">z׬Ǯְҵ</a> <a href="http://www.gtulmh.icu">Ʒ׬Ǯ</a> <a href="http://www.pgyebq.icu">ͨʲô׬Ǯ</a> <a href="http://www.jmprfh.icu">Ƶ׬Ǯ</a> <a href="http://www.osudco.icu">Ƶ׬Ǯ</a> <a href="http://www.xyqaxn.icu">Ǯô׬Ǯ</a> <a href="http://www.djmdpi.icu">ⷿ׬Ǯ</a> <a href="http://www.tdchak.icu">cfĺ׬Ǯ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>